Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, thời hạn góp vốn của thành viên công ty giảm từ 36 tháng xuống còn 90 ngày, thời hạn góp vốn thu hẹp dẫn đến việc nếu các thành viên không góp đủ vốn, doanh nghiệp bắt buộc phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ đã đăng ký trước đó với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên trở lên như sau:

* Cần biết về thỏa thuận điều lệ khi thành lập doanh nghiệp
* Những điều cần biết về Điều lệ trong doanh nghiệp
* Chuyển Công ty TNHH Một thành viên thành TNHH Hai thành viên
* Vốn điều lệ khi mới thành lập doanh nghiệp

Các hình thức giảm vốn điều lệ: 

1. Giảm vốn để hoàn trả 1 phần vốn góp cho thành viên công ty

Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

2. Giảm vốn do công ty mua lại phần vốn góp của thành viên công ty

Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

- Tổ chức lại công ty;

- Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này

3. Giảm vốn do có thành viên không thanh toán đủ và đúng hạn vốn điều lệ trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký thành lập công ty

Điều kiện giảm vốn do công ty có thành viên không thanh toán đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký thành lập công ty:

Công ty phải đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp (tức 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Như vậy, chậm nhất trước 150 ngày và sau 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty phải đăng ký giảm vốn điều lệ nếu có thành viên chưa góp đủ vốn theo cam kết.

Xem thêm Những lưu ý khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty

- Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Thông báo về việc giảm vốn điều lệ của công ty TNHH;

- Biên bản của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ công ty TNHH;

- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ của công ty TNHH;

- Danh sách thành viên công ty TNHH;

- Thông báo lập sổ đăng ký thành viên công ty TNHH;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

- Đối với trường hợp công ty Giảm vốn điều lệ để hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên công ty cần cung cấp Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Báo cáo tài chính phải đảm bảo tiền mặt đủ để trả cho số vốn giảm cho các thành viên, cũng như đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác liên quan đến hoạt động của công ty TNHH.

Xem thêm Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty TNHH

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở KHĐT tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Bước 2: Sở KHĐT xem xét hồ sơ và ra thông báo hồ sơ hợp lệ trong vòng 3 ngày làm việc, nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ có thông báo sửa đổi bổ sung

Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận một cửa.

* Thủ tục thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên
* Tư vấn pháp lý doanh nghiệp
* Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH
* Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần

Trên đấy là tư vấn của QGVN về các hình thức giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Nếu còn bất kì băn khoăn nào Qúy khách hàng có thể liên hệ với QGVN qua Hotline 0916 158 666.