* Thủ tục giải thể doanh nghiệp
* Thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
* Thủ tục chia tách công ty mới nhất 2019
* Một số loại thuế mà doanh nghiệp cần quan tâm

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ

- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (Theo mẫu); 

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

- Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế 

Xem thêm Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Hoàn thành nghĩa vụ thuế

Chủ hộ kinh doanh nếu muốn hoàn thành nghĩa vụ thuế cần thực hiện các công việc như sau:

- Nộp đầy đủ các khoản thuế phát sinh tính đến thời điểm muốn chấm dứt hộ kinh doanh.

- Nếu có sử dụng hóa đơn thì phải: Nộp báo cáo sử dụng hóa đơn đến thời điểm chấm dứt và thông báo hủy hóa đơn.

Sau khi hoàn thành các công việc trên Cơ quan thuế sẽ ra thông báo xác nhận hộ kinh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và không còn nợ thuế.

Trình tự thực hiện chấm dứt hoạt động kinh doanh

Bước 1: Hộ kinh doanh gửi 01 bộ hồ sơ như trên tới Phòng Tài chính – Kế hoạch của UBND quận, huyện nơi hô kinh doanh đặt trụ sở chính đồng thời thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính.

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của UBND quận, huyện và nhận phiếu hẹn giải quyết.

Bước 3: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận,huyện xem xét hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Tài chính – Kế hoạch ghi nhận việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

* Giấy phép hoạt đông của cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage)
* Mức nộp, thời hạn nộp thuế môn bài mới và chuẩn nhất
* Thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật
* Hoạt động khuyến mại

Trên đây là bài tư vấn của QGVN về Thủ tục chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh. Mọi ý kiến thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Hotline 0916 158 666 để gặp luật sư tư vấn.